• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

بخشنامه

ادارات کل ثبت‌اسناد و املاک استانی  
 احتراماً نظر به اینکه مطابق قانون بودجه سال ۹۰ در برخی از تعرفه‌های مرتبط به حوزه املاک صورت گرفته و حق الثبت املاک، هزینه تفکیک، پاسخ استعلام و نقشه کاداستر افزایش‌یافته لذا، دستور فرمائید مراتب به واحدهای تابعه اعلام و ترتیبی اتخاذ گردد که طبق مقررات نسبت به وصول وجه (به شرح زیر) اقدام نمایند.


الف – برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده (۱۱۹) قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ به ازای هر ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال یک هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال
(معادل ۱۵ درصد)
ب – برای هزینه تفکیک موضوع ماده (۱۵۰) الحاقی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ به قانون مذکور به ازا هر ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال پانصد (۵۰۰) ریال (معادل ۵ درصد)
۱-پ – برای پاسخ به استعلام املاک ثبت‌شده به ازا هر سند هشتاد هزار ریال (۰/۸۰ ریال)
۲-پ- برای املاک جاری به ازا هر پلاک ثبتی هشتاد هزار ریال (۰/۸۰ ریال)
۳-پ- برای اشخاص حقوقی از طریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی به ازا هر شخصیت حقوقی مبلغ هشتاد هزار (۸۰۰۰۰) ریال
۱-ت – برای نقشه کاداستر به ازا هر قطعه نقشه حدنگاری (کاداستر) دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال
۲-ت- برای نقشه‌های کاداستر یکپارچه به ازای هر هکتار یک‌میلیون و پانصد هزار (۱۵۰۰۰۰۰) ریال وصول و تا افتتاح حساب جدید درآمد حاصله از ردیف الف را به‌حساب درآمدهای عمومی ردیف ۱۶۰۱۳۷ و درآمد ردیف‌های بعدی را به‌حساب درآمدهای عمومی ردیف ۱۶۰۱۳۸ واریز نمایند.
گرامی
مدیرکل امور املاک

منبع : ssaa.ir

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید