• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

علام رهن تلفن به شركت مخابرات

دفاتر اسناد رسمی موضوع در رهن و وثیقه بودن امتیاز هر تلفن را به شركت مخابرات (امور مشتركین تلفن) اطلاع دهند.

(بخشنامه شماره ۷۹۳- س/۲ مورخ ۵/۵/۶۷ اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت، براساس نامه شماره ۴/۲/۴۳۶۲-۲۸/۳/۶۷ اداره حقوقی و دعاوی بانك ملی ایران)

 

بخشنامه

ادارات کل ثبت‌اسناد و املاک استانی  
 احتراماً نظر به اینکه مطابق قانون بودجه سال ۹۰ در برخی از تعرفه‌های مرتبط به حوزه املاک صورت گرفته و حق الثبت املاک، هزینه تفکیک، پاسخ استعلام و نقشه کاداستر افزایش‌یافته لذا، دستور فرمائید مراتب به واحدهای تابعه اعلام و ترتیبی اتخاذ گردد که طبق مقررات نسبت به وصول وجه (به شرح زیر) اقدام نمایند.

معافیت فروش املاك مورد اجاره به زارعین از حق الثبت و مقدماتی و غیره 

بند ۴۵۸- طبق ماده چهار قانون تقسیم و فروش املاك مورد اجاره به زارعین مستأجر، كلیه عملیات ثبتی و نقل و انتقالات ناشی از اجرای قانون مزبور معاف از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حق الثبت و هزینه مقدماتی و بهای اوراق است. 

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید