• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

در دعوای مالی ، مستقیما" مالی طلب می شود مثلا" ثمن معامله ای مطالبه می شود یا اجاره های عقب افتاده مطالبه می شود یا یکی از وراث ، سهم الرث خودش را مطالبه می کند.

انواع دعاوی مالی:

 1. دعوی مالی قابل ارزیابی – مانند دعوی مالکیت
 2. دعوای مالی غیر قابل ارزیابی-هزینه دادرسی آنها بطور ثابت از قبل تعیین شده است.

هزینه دادرسی دو دعوا:

در دعاوي مالي ،آغازکننده دعوا با دو قسم هزينه دادرسي روبه‌رو است. نخست هزينه‌اي به ميزان 50000 ريال که بابت ورود دعوا دريافت مي‌شود و ديگر هزينه‌اي که بابت طرح دعوا مورد مطالبه قرار مي‌گيرد. هزينه طرح دعوا در دعاوي مالي به اين صورت محاسبه و از خواهان مطالبه خواهد شد: به ازاي 1 ميليون تومان ابتداي خواسته 1/5 درصد و به ازاي بيش از 1 ميليون تومان خواسته 2 درصد به عنوان هزينه دادرسي وصول مي‌شود.

مصادیق دعاوی مالی

 1. مطالبه خسارت به طور کلی (ماده 515 ق.آ.د.م)
 2. مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و...و اسناد عادی.
 3. الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول .
 4. الزام به تنظیم سند اتومبیل( نظریه شماره 4871/7-29/6/1377 اداره حقوقی دادگستری )، ،تلفن وکشتی،
 5. ابطال سند مالکیت
 6. ابطال سهام شرکت
 7. ابطال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه و ...
 8. الزام به انتقال سهم یا شرکت
 9. استردا د اموال منقول
 10. دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم
 11. -اختلاف ناشی از پیمان ها
 12. ابطال عملیات اجرایی اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته
 13. مطالبه سهم الشرکه
 14. مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت
 15. الزام به ایفای تعهد مالی
 16. اعتراض ثالث به دعاوی فوق
 17. ورود ثالث به دعاوی فوق
 18. تقابل به دعاوی فوق
 19. دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه ،حق فسخ،ابطال معامله و بی اعتباری سند
 20. اعتراض به ثبت
 21. مطالبه ثمن
 22. اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله
 23. استردادمبیع و ثمن
 24. مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد
 25. مطالبه وفای به شرط مشروط بر اینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد.
 26. الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت
 27. انحلال شرکت بازرگانی موضوع ماده 199 ق.ت
 28. بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد
 29. خلع ید
 30. الزام به تغییر چاه توالت و دستشویی و باغچه که موجب خسارت به ساختمان شده است.
 31. مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاظلاب
 32. قلع و قمع بنا در صورت اختلاف در مالکیت
 33. مطا لبه هزینه دادرسی و حق الوکاله (موضوع ماده 515 ق.ا.د.م)
 34. ابطال رای داور در صورتی که موضوع مال باشد.
 35. دعاوی مربوط به حق تالیف ،تصنیف و حق اختراع
 36. دعوای مالکیت رای وحدت رویه شماره 579-28/7/1371
 37. اعتراض به تحدید حدود(نظریه شماره 5114/7-24/11/1360 اداره حقوقی دادگستری)، دعوای افراز،تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
 38. ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت
 39. دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
 40. الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت(ماده 4 قانون افرازو ماده 9 ایین نامه آن)
 41. استرداد لاشه چک ،سفته و برات
 42. درخواست صلح وسازش در امور مالی
 43. دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد
 44. دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله
 45. دعوای ابطال اجاره نامه ملک مزروعی
 46. اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معین
 47. دعوای ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه
 48. دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه

انواع دعاوی مالی در امور حسبی:

 1. تقسیم ترکه در صورت اختلاف در مالکیت
 2. الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیت
 3. مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست.

انواع دعاوی مالی مربوط به موجر و مستاجر:

 1. مطالبه اجور معوق
 2. مطالبه سرقفلی
 3. تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه ما به التفاوت آن
 4. مطالبه اجرت المثل
 5. مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طور مسقل

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید