• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

3.6666666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

سفته چیست؟
سفته یا فته طلب سندی است که شخص صادرکننده با امضا آن متعهد می‌شود مبلغ آن را در موعد مقرر یا هر وقت که دارنده سفته تقاضا کند، بپردازد.

نحوه نوشتن و تکمیل سفته برای ضمانت
سفته برای ضمانت نیز باید مثل سفته‌های دیگر تکمیل شود. فقط به خاطر داشته باشید که حتماً درروی سفته درج کنید برای ضمانت چه چیزی سفته را صادر کرده‌اید. همچنین در صورت وجود قرارداد بهتر است مشخصات سفته را بر روی قرارداد نیز ذکر کنید.


نام و نام خانوادگی صادرکننده، محل اقامت او
اگر سفته برای شخص خاصی صادر می‌شود، باید نام و نام خانوادگی او بر روی سفته نوشته شود و او می‌تواند سفته را با ظهر نویسی منتقل کند. ولی اگر شما تمایل دارید وجه سفته را فقط به شخص مشخص‌شده در سفته پرداخت کنید علاوه برنوشتن نام او در سفته، عبارت “حواله‌کرد” را هم خط بزنید تا او با ظهر نویسی هم نتواند سفته را منتقل کند. برعکس هر وقت که گیرنده وجه برای شما اهمیت ندارد می‌توانید بر روی سفته عبارت “وجه حامل” را بنویسید در این صورت باید مبلغ را به هر کس که سفته را در اختیار دارد بپردازید.
تاریخ صدور سفته
تاریخ پرداخت سفته
محل پرداخت سفته
مبلغ سفته که باید هم به حروف هم به عدد نوشته شود. (نباید از حداکثر ارزش سفته بیشتر باشد.)
امضا یا مهر صادرکننده

ظهر نویسی یا پشت‌نویسی سفته
به سه دلیل ممکن است سفته را پشت‌نویسی کنند: دلیل اول و متداول آن برای انتقال سفته است که دارنده سفته با پشت‌نویسی آن را به دیگری منتقل می‌کند. انتقال گیرنده دارای تمام حقوق و مزایای متعلق به سند سفته است.
دلیل دوم پشت‌نویسی سفته برای ضمانت است یعنی شخصی سفته را برای ضمانت از صادرکننده یا هر یک از انتقال‌دهندگان پشت‌نویسی می‌کند و اگر شخصی که از او ضمانت شده نتواند مبلغ سفته را پرداخت کند، ضامن او مبلغ را می‌پردازد.
دلیل سوم پشت‌نویسی سفته، وکالت برای وصول مبلغ آن است. مثلاً ممکن است دارنده سفته برای مطالبه وجه آن با پشت‌نویسی به دیگری وکالت دهد. (شخص فقط می‌تواند وجه را مطالبه کند برای اقامه دعوا نیاز به وکالت‌نامه جداگانه است.)
به یاد داشته باشید که پشت‌نویسی برای وکالت یا ضمانت حتماً باید نوشته شود وگرنه انتقال محسوب می‌شود.
نکته دیگر درباره ظهر نویسی، ذکر تاریخ ظهر نویسی است که برای مطالبه وجه اهمیت دارد.

مطالبه سفته ضمانت یا حسن انجام کار از کارفرما
درصورتی‌که می‌خواهید سفته‌ای را برای ضمانت یا حسن انجام کار به کارفرما بدهید بهتر است از او رسید دریافت کنید یا در قرارداد به سفته ضمانت اشاره‌کنید و سپس یک نسخه از قرارداد را نزد خود نگاه دارد.
برای پس گرفتن (استرداد) سفته باید ابتدا از طریق دادگاه اظهارنامه برای کارفرما با موضوع استرداد سفته ارسال کنید. اگر در مدت مشخص‌شده بر روی اظهارنامه، کارفرما سفته شمارا پس نداد سپس می‌توانید با استناد به رسید سفته، نسخه‌ای از قرارداد یا شهادت شهود سفته خود را مطالبه کنید.

متن سفته و قرارداد برای ضمانت و حسن انجام کار
در رو یا پشت سفته قید کنید:
«در وجه شرکت … آقای …. بابت تضمین حسن انجام کار موضوع قرارداد کار مورخ ….»
در متن قرارداد ذکر کنید:
«آقای … یک فقره سفته به شماره …. به مبلغ …. ریال بابت حسن انجام کار در اختیار کارفرما / مدیرعامل شرکت … قرارداد تا چنانچه آقای …. طبق مفاد قرارداد عمل ننمود کارفرما / مدیرعامل شرکت مجاز خواهد بود پس از اثبات موضوع نسبت به وصول سفته مذکور اقدام قانونی را به عمل آورد.»

 

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید