• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

سفته چیست؟
سفته یا فته طلب سندی است که شخص صادرکننده با امضا آن متعهد می‌شود مبلغ آن را در موعد مقرر یا هر وقت که دارنده سفته تقاضا کند، بپردازد.

واخواست چیست؟
واخواست، اعتراض رسمی به عدم پرداخت سفته در تاریخ مشخص‌شده است. واخواست باید در برگه‌های چاپی مخصوص که وزارت دادگستری تهیه‌کرده است نوشته شود.


در صورت پرداخت نشدن وجه سفته از زمان سررسید، دارنده ۱۰ روز فرصت دارد که واخواست سفته را بگیرد. واخواست در سه نسخه تنظیم‌شده و طلبکار (واخواست کننده) آن‌ها را امضا می‌کند. یک نسخه از واخواست در دفتر دادگاه بایگانی‌شده، یک نسخه از آن در دست طلبکار باقی می‌ماند و نسخه سوم به مدیون ابلاغ می‌شود.

مطالبه وجه سفته
برای مطالبه وجه سفته قانون دو راه را مشخص کرده است.

 •  سفته ازجمله اسناد لازم‌الاجرا محسوب می‌شود بنابراین دارنده‌ای که به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد می‌تواند وجه سفته را از طریق اجرا اسناد رسمی و با توقیف اموال صادرکننده، ظهر نویسان و ضامنین مطالبه کند.
 • دارنده سفته می‌تواند از طریق دادگاه نیز وجه سفته را مطالبه کند برای این منظور لازم است از طریق دفاتر خدمات قضایی، دادخواست مطالبه وجه سفته را مطرح کند.


اگر طلبکار می‌خواهد علاوه بر صادرکننده، علیه پشت‌نویس‌ها هم اقامه دعوا کند باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست مطالبه وجه سفته را علیه همه آن‌ها در دادگاه مطرح کند. اگر مهلت‌های قانونی رعایت نشود طلبکار شانس خود برای اقامه دعوا علیه ظهر نویسان را از دست می‌دهد و فقط می‌تواند علیه صادرکننده اقامه دعوا کند.
البته این زمان یک‌ساله در صورتی است که محل پرداخت سفته ایران باشد اگر خارج باشد این زمان به دو سال افزایش پیدا می‌کند.


دارنده سفته که مهلت مقررشده را رعایت کرده است علاوه بر مزیت اقامه دعوا علیه ظهر نویسان، می‌تواند پیش از شروع به رسیدگی و حتی در طول رسیدگی و قبل از صدور حکم از دادگاه درخواست توقیف اموال هرکدام از ظهر نویسان یا صادرکننده را به عمل بیاورد و در این صورت بعد از صدور حکم نسبت به اموال توقیف‌شده حق تقدم دارد و طلب خود را از آنان وصول می‌کند.


طلبکار باید در دادخواست نام صادرکننده و ظهر نویسان را به‌عنوان خوانده دعوا بنویسد و در قسمت توضیحات شرح دهد که خواسته او محکومیت صادرکننده و ظهر نویسان به‌صورت مسئولیت تضامنی است.


مسئولیت تضامنی
منظور از مسئولیت تضامنی این است که همه امضاکنندگان سند تجاری موظف به پرداخت کل مبلغ سفته به طلبکار هستند یعنی طلبکار به هر یک از آن‌ها که رجوع کند می‌تواند کل مبلغ سفته را بگیرد. اینجا است که نوشتن تاریخ در پشت‌نویسی اهمیت خود را نشان می‌دهد، پشت‌نویسی که طلب دارنده سفته را پرداخت می‌کند، می‌تواند برای گرفتن مبلغ پرداخت‌شده به پشت‌نویس‌های قبل از خود و درنهایت صادرکننده رجوع کند.

 

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید