• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

در حال حاضر فقط از طریق اجرای اسناد رسمی باید اقدام نمود که در صورت عدم شناسایی اموال شوهر با گواهی دایره اجرا به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست کیفری صادر میشود.

این مجموعه وصول مهریه را از طریق اجرا ثبت در حداقل زمان ممکن انجام میدهد.

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید