• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

اجرای مهریه
وصول مهریه چگونه است؟
به‌مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد. (ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی)؛ بنابراین مهریه در مالکیت زن مستقر شده و در مدیریت او قرار می‌گیرد. منتها ممکن است مهریه حال باشد یا مؤجل، عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه، وصول مهریه منوط به اثبات استطاعت زوج است. در هر صورت به لحاظ استقرار مهریه در مالکیت زن، وی می‌تواند آن را مطالبه کند.

انواع مهریه طبق مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است؛ یعنی می‌تواند مالک مال شود و هرگونه تصرفی را در امور مالی خود بکند مگر آنکه دیوانه، سفیه و یا غیر رشید باشد و ازاین‌جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست ازجمله این حقوق مالی مهریه است که عبارت از مالی است که مرد هنگام ازدواج با زن به او می‌دهد.

مهریه کجا دریافت می‌شود؟
مهریه، مالی است که ثبت آن در سندی به نام عقدنامه، شرایط خاصی را برای پرداخت و دریافت آن ایجاد می‌کند؛ البته می‌توان برای این مسئله ۲ جنبه شرعی و قانونی قائل شد.
ممکن است زنی ازنظر شرعی مهریه خود را به همسرش ببخشد، اما ازنظر قانونی این حق به قوت خود باقی است و یا حتی به شکلی دیگر، دستخطی که مثلاً مردی با اجبار یا در شرایط دیگری از همسر خود مبنی بر بخشش مهریه بگیرد نیز دلیلی قانع‌کننده برای دریافت مهریه نیست و ارزش حقوقی ندارد.

مطابق ماده ۱۰۸۰ (ق.م): «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.» بنابراین زوجین در تعیین مقدار مهر با محدودیتی مواجه نیستند. همین امر باعث شده است که امروزه تعیین مقدار مهریه تابع هیچ ضابطه عادلانه‌ای نباشد. یکی از مشکلات اساسی در روابط زوجین، تعیین مهریه‌های نامتعارفی است که بنیان خانواده را متزلزل کرده است. تحلیل این موضوع، به لحاظ اهمیت فوق‌العاده‌ای که دارد، مجال مبسوطی را می‌طلبد. در ذیل و به نحو اختصار، به ذکر مسائلی چند بسنده می‌شود.

مهریه ازنظر اسلام تنها جنبه مادی ندارد بلکه افزون بر آن، حکمت‌های دیگری نیز در تعیین مهر نهفته است.


مهریه
صداق یا مهریه در عرف کنونی یکی از اصلی‌ترین مباحث ازدواج و حقوق مالی زن در نظام خانواده است. این حق از دیرباز در تاریخ زندگی بشر وجود داشته است و با ظهور دین اسلام به رسمیت شناخته‌شده، جایگاه صحیح آن ترسیم گشته و شرایطی برای آن تعیین‌شده است.

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید