• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

نفقه دعوایی است که فقط از طریق دادگاه قابلیت مطالبه دارد و شوهر طبق قانون موظف است مایحتاج همسر خود را تامین کند و دارایی زن هر آنچه به میزان بسیار زیاد مانع این موضوع نمیباشد . علاوه بر نفقه اجرت المثل را نیز میتوان اخذ نمود.

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید