• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در ازدواج دائم چنانچه زوجه با عسروحرج مواجه شود می‌تواند علیه شوهر خود از دادگاه درخواست رسیدگی نماید. حال آیا زوجه در ازدواج منقطعهمی تواند از دادگاه ادعای عسرو حرج نماید؟

زنی که طلاق رجعی گرفته (طلاقی که تا مدتش تمام نشده است مرد می‌تواند رجوع کند) و در زمان عده‌اش که عده آن سه طهر است نفقه‌اش بر عهده مرد است مگر آنکه طلاق درزمانی واقع‌شده باشد که زن تمکین نکرده باشد اما اگر طلاق به دلیل فسخ نکاح یا طلاق رخ‌داده باشد زن تنها درصورتی‌که باردار باشد و تا زمانی که فرزندش به دنیا خواهد آمد حقنفقه دارد و در غیر این صورت مورد حق دریافت آن را ندارد.

نفقه چیست؟
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به‌واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آن‌ها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد. تنها در ازدواج دائم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد.

بنا بر ماده ۱۹۹۹ قانون مدنی پرداخت و تأمین نفقه فرزند به عهده پدر است در صورت فوت یا درصورتی‌که پدر توانایی پرداخت نفقه فرزندانش را نداشته باشد، پرداخت نفقهفرزند بر عهده پدربزرگ پدری است حال اگر که پدربزرگ هم در قید حیات نباشد یا توانایی پرداخت نفقه نوه خویش را نداشته باشد، تأمین هزینه‌های فرزند بر عهده مادر است در صورت عدم حیات مادر یا به دلایلی عدم توانایی در پرداخت نفقه فرزندش، به عهده مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود؛ بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب زیر خواهد بود:

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید