• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00

نفقه دعوایی است که فقط از طریق دادگاه قابلیت مطالبه دارد و شوهر طبق قانون موظف است مایحتاج همسر خود را تامین کند و دارایی زن هر آنچه به میزان بسیار زیاد مانع این موضوع نمیباشد . علاوه بر نفقه اجرت المثل را نیز میتوان اخذ نمود.