• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

در باب چک که در حال حاضر از دو طریق قابل پیگیری میباشد
1 محاکم قضایی
2 از طریق ثبت و اجرای اسناد رسمی که در صورتی که صادرکننده دارای اموال باشد اقدام از اجرای ثبت به مراتب سریع تر و مقرون به صرفه تر خواهد بود و حداقل زمان وصول آن از طریق اجرا ثبت میتوان بین 15 الی 60 روز باشد.
البته چک باید دارای شرایطی باشد که امکان این نوع اقدام را دارا باشد همچنین تمام این اقدامات از طریق محاکم قضایی نیز امکان پذیر است که طبیعتا زمان و زحمت زیادی صرف خواهد شد .
چک نیز مشمول مرور زمان میشود پس در جهت وصول آن ویا حفظ اصالت آن باید بدون تعارفات عرفی اقدامات قانونی را صورت پذیرید .( مواد 310 الی 334 ق ت )

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید