• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

در سایر مقالات مقررات راجع به انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود را بیان کردیم. در این قسمت بر آنیم تا ضمن توضیح کوتاهی راجع به سهام و انواع آن، به بررسی و تشریح نحوه نقل‌وانتقال سهام در شرکت سهامی خاص بپردازیم. لطفاً تا پایان این مقاله ما را همراهی بفرمایید.

• تعریف سهام و انواع آن:
در تعریف سهام می‌توان گفت: سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص‌کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است. ورقه سهم، سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. سهم ممکن است بانام و یا بی‌نام باشد.


درصورتی‌که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات قانون تجارت مزایایی قائل شوند، این‌گونه سهام، سهام ممتاز نامیده می‌شود.
مجموع ارزش سهامی سهام، سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهد و پس از انحلال شرکت هر سهامداری حق دارد، مبلغ اسمی سهام خود را دریافت نماید، درصورتی‌که سهم انتفاعی جزء سرمایه شرکت نبوده و صاحب آن حق مطالبه مبلغ اسمی آن را پس از انحلال شرکت ندارد.
اصولاً همه سهامداران در شرکت سهامی از تساوی حقوق برخوردارند و این حقوق شامل میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب‌سهم در شرکت سهامی است و برای استفاده از این حقوق، دارنده سهم باید مبلغ اسمی سهامی را که پذیره‌نویسی نموده در مهلت قانونی پرداخت نماید.

انواع سهام:
سهم بانام
سهمی است که بر مالکیت شخص معینی دلالت می‌کند و نام و مشخصات صاحب‌سهم در ورقه سهم و در دفتر ثبت سهام شرکت درج می‌گردد و در موارد ذیل صدور سهام بانام الزامی است:
- مادامی‌که تمام مبلغ اسمی هر سهم بی‌نام پرداخت‌نشده باشد.
- سهامی که مدیران شرکت به‌عنوان وثیقه می‌سپارند و تا خاتمه مفاصاحساب دوره تصدی مدیران، غیرقابل‌انتقال است.
- سهام محجورین و صغار به‌منظور حمایت از حقوق آن‌ها
- سهام بانام و هرگونه نقل‌وانتقال آن‌ها باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد والا فاقد اعتبار قانونی برای شرکت و اشخاص ثالث خواهد بود.
درصورتی‌که قسمتی از مبلغ اسمی سهم بانام پرداخت نشود، منتقل الیه قایم مقام ناقل خواهد بود.
• نقل‌وانتقال سهام در شرکت سهامی خاص:
ازآنجاکه در شرکت‌های سهامی، سرمایه شرکت وثیقه طلب طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد، لذا نقل‌وانتقال سهام در آن آزادانه است؛ یعنی شریک می‌تواند در مواقع لزوم، با انتقال سهم خود از شرکت خارج شود؛ بنابراین، در شرکت‌های سهامی خاص آزادی انتقال سهم موردقبول قرارگرفته است؛ اما به‌موجب ماده ۴۱ ل.ق مجمع عمومی یا مدیران شرکت می‌توانند این آزادی را محدود نمایند و شروطی را برای انتقال سهام قرار دهند. بدین ترتیب، چنانچه در اساسنامه شرکت سهامی خاص، شرطی مبنی بر منوط کردن انتقال سهام به تصمیم مجمع عمومی یا هیئت‌مدیره وجود نداشته باشد، نقل‌وانتقال سهام کاملاً آزاد است.
• مدارک لازم جهت نقل‌وانتقال سهامی شرکت:
- کپی آگهی تأسیس
- کپی روزنامه رسمی تأسیس
- کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی سهامداران فعلی و جدید
- کپی آگهی آخرین تغییرات (در صورت وجود تغییرات)
• مراحل نقل‌وانتقال سهام در شرکت سهامی خاص:
نقل‌وانتقال سهام مستلزم تنظیم سند رسمی نیست اما در مقررات قانونی تشریفاتی برای انتقال سهام بانام قرار داده‌شده است. چنانچه این تشریفات در هنگام انتقال سهام رعایت نگردد، چنین انتقالی ازنظر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نیست.
برای نقل‌وانتقال در شرکت سهامی خاص تمامی افراد واگذارکننده سهامی و گیرنده می‌بایست مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند. با این اوصاف، مراحل نقل‌وانتقال در شرکت سهامی خاص عبارت است از:
- تنظیم صورت‌جلسه
- مراجعه واگذارکنندگان سهامی و گیرنده به اداره مالیاتی ممیز مالیاتی شرکت مربوطه
- پرداخت مالیات انتقال سهام و اخذ گواهی پرداخت مالیات
- ارائه مدارک ثبتی

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید