• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00

تعداد اعضا در ثبت شرکت سهامی خاص باید پنج نفر باشند به طوری که سه نفر عنصر اصلی و دو نفر بازرسین قرار میگیرند، که 35% سرمایه در سهامی خاص باید موجود باشد.
یعنی در حساب شرکت درشرف تاسیس واریز و تا زمان ثبت شرکت در حساب بلاکه مشود که بعد از ثبت میتوان آن را برداشت کرد.