• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00

شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین میکنند.

پس از ثبت سهام آن در بورس داد و ستد میشود.

سرمایه در سهامی عام حداقل باید پنج ملیون ریال باشد.