• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

مراحل ثبت شرکت:

شایان‌ذکر است در هر یک از مراحل ثبت شرکت، چنانچه ابهام و یا سؤالی داشتید می‌توانید با کارشناسان ما درموسسه حقوقی عدالت گستران تماس حاصل نمایید.

 

 1. تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت‌نامه رسمی
 2. تهیه و تنظیم دو جلد اساسنامه شرکت و امضای ذیل کلیه صفحات توسط تمامی شرکا
 3. مراجعه به سامانه ثبت شرکت‌ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx
 4. تکمیل اطلاعات خواسته‌شده در سامانه و انتخاب ۵ نام به ترتیب اولویت.
  نام‌های انتخابی باید دارای شرایط ذیل باشد:
  الف) دارای معنا و مفهوم باشد. ب) بافرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد. ج) سابقه ثبت نداشته باشد
 5.  کارشناس مربوطه با بررسی نام‌های انتخابی، نسبت به انتخاب و تعیین یک نام اقدام خواهد کرد.
 6. سپس کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات واردشده می‌پردازد، چنانچه دارای نقص باشد برای شما در سامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می‌گردد و باید نقص را رفع نمایید و در صورت عدم نقص اطلاعات، آن را تاًیید می‌کند.
 7.  پس از پذیرش اینترنتی، باید نسخ اصلی صورت‌جلسات تنظیمی و ضمایم آن‌ها را از طریق باجه‌های پست به‌صورت سفارشی به آدرس ذکرشده در تاًییدیه پذیرش ارسال نمایید.
 8.  با تکمیل فرم‌ها و ارسال آن به اداره ثبت شرکت‌ها اگر صورت‌جلسه شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می‌شود و باید رفع نقص نمایید و در حالتی دیگر حتی ممکن است صورت‌جلسه شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورت‌جلسه طی ابلاغیه‌ای به شما اعلام می‌گردد تا نسبت به صدور صورت‌جلسه جدید اقدام نمایید. 
 9.  بعد از پذیرش مدارک، مسئول اداره، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت‌ها را صادر می‌نماید و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می‌شود. مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش‌نویس آگهی تأسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت‌ها می‌نماید. کارت شناسایی متقاضیان را اخذ می‌کند و آن را با مشخصات مندرج در شرکت‌نامه تطبیق می‌دهد. احراز هویت متقاضیان، اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است، نوشتن شماره ثبت در اظهارنامه و شرکت‌نامه شرکت از سایر اقدامات مسئول دفتر است؛ و سپس تشکیل پرونده داده و درروی آن ازلحاظ تکمیل امضا گواهی می‌نماید. سپس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده شرکت، ضبط و نسخه دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند «سند ثبت شرکت» است.
 10.  درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. با توجه به ماده ۶ نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده ۱۹۷ قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه شرکت‌نامه و منضمات آن توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشر شود.
  پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی، تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.
حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید