• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

شرکت با مسئولیت محدود، عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل‌شده و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم‌شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود. در اسم شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ‌یک از شرکا باشد وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت قیدشده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

 

مدارک موردنیاز برای ثبت شرکت:

 1. تقاضانامه ثبت شرکت (فرم چاپی) ۲ برگ
 2. شرکت‌نامه رسمی (فرم چاپی) ۲ برگ
 3. اساسنامه شرکت ۲ جلد
 4. صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت‌مدیره ۲ نسخه
 5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران (اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
 6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه (در صورت نیاز)

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید