• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

4.0010471204188 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

هر فعالیت تجاری برای اینکه وجاهت قانونی داشته باشد و بتواند از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کند باید در قالب یک شرکت (شرکت با مسئولیت محدود، سهامی عام، سهامی خاص)، موسسه حقوقی و یا سایر اشکال شخصیت‌های قانونی به فعالیت خود ادامه دهد. موسسه ثبت شرکت آرمانی با سال‌ها تجربه و با بهره گیری از متخصصان زبده، در اجرای این امر مهم در کنار شما می‌باشد.

تعریف شرکت
شرکت، سازمانی است که حداقل بین دو شخص حقیقی یا حقوقی تشکیل می‌شود. طبق قانون ثبت شرکت‌ها، ثبت شرکت به تنهایی امکان پذیر نمی‌باشد. پس از طی مراحل ثبت شرکت، شخصیت مستقلی به نام شخص حقوقی شکل می‌گیرد که دارای حقوق و تعهداتی است و هر یک از اعضا در جهت پیشبرد اهداف شرکت، آورده‌هایی را با خود وارد شرکت می‌کنند.

انواع ثبت شرکت

با توجه به ماده ۲ قانون تجارت، شرکت‌ها به هفت نوع تقسیم می‌شوند که در ذیل به آنها اشاره شده است:

 • ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • ثبت شرکت سهامی (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص)
 • ثبت شرکت تضامنی
 • ثبت شرکت مختلط سهامی
 • ثبت شرکت مختلط غیر سهامی
 • ثبت شرکت تعاونی
 • ثبت موسسه حقوقی

ثبت شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود، عبارت است از شرکتی که بین حداقل دو یا چند نفر برای انجام امور تجارتی تشکیل شده باشد و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه (آورده منقول یا غیر منقول) خود در شرکت مسئول سود و زیان و تعهدات شرکت خواهند بود. به شرکت مسئولیت محدود یک تا دو برابر میزان سرمایه اولیه، وام تعلق می‌گیرد.

در شرکت مسئولیت محدود یک نفر مدیر عامل و یک نفر دیگر یا شریک و یا عضو هیئت مدیره می‌باشد و بر خلاف شرکت‌های سهامی در شرکت مسئولیت محدود، سرمایه شرکت به سهم الشرکه تبدیل می‌شود و نیازی به واریزی سرمایه اولیه نمی‌باشد. در حدود اختیارات، شرکت با مسئولیت محدود بار حقوقی کمتری نسبت به شرکت سهامی خاص دارد. در دنیای تجارت واردات و صادرات، شرکت با مسئولیت محدود تحت عنوان Limited company و یا LTD شناخته شده است و تجارت با این نوع شرکت‌ها بسیار محبوب می‌باشد.

ثبت شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام شرکتهایی هستند که سرمایه آنها به قطعات سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها می‌باشد و قسمتی از سرمایه این شرکتها از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌شود. تعداد سهامداران در شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر است، تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عام حداقل ۵ نفر می‌باشد.

ثبت شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص حداقل بین پنج نفر تشکیل می‌شود که از این تعداد حداقل ۳ نفر جزو اعضای هیئت مدیره شرکت (مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس) و ۲ نفر نیز جزو هیئت بازرسی (بازرس اصلی و بازرس علی البدل) می‌باشند. طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت در شرکت سهامی خاص حداقل بایستی ۳ نفر سهامدار حضور داشته باشند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال و بازرسین هر سال مالی بایستی تمدید و یا تعویض شوند. (بازرسین نباید با اعضای هیئت مدیره نسبت فامیلی داشته باشند) در این نوع شرکت هرشخص به میزان مبلغ اسمی سهام خود در قبال سود و زیان شرکت مسئولیت دارد.

در شرکت سهامی خاص، بازرسان می‌توانند جزو سهام داران شرکت نیز باشند. شایان ذکر می‌باشند بازرسان نمی‌توانند جزو فامیل درج ۱ تا ۴ اعضاء هیئت مدیره باشند. در شرکت سهامی خاص ۳۵% میزان سرمایه ثبتی باید به حساب بانک مرکزی واریز شود.

مزایای شرکت سهامی خاص
جهت شرکت در اکثر مزایدات و مناقصات دولتی از جمله پتروشیمی، صنایع نفت و گاز، شهرداری و … ملزم به داشتن شرکت سهامی خاص می‌باشید
بین ۱ تا ۱۰ برابر سرمایه اولیه می‌توانید از وام و تسهیلات بانکی استفاده کنید

ثبت موسسه حقوقی
جهت ثبت موسسه حداقل نیاز به دو نفر می‌باشد. مؤسسات اجازه فعالیت‌های تجاری ندارند و تنها می‌توانند فعالیت‌های خدماتی انجام دهند. مؤسسات به دو دسته مؤسسات انتفاعی و مؤسسات غیرانتفاعی تقسیم می‌شوند. مؤسسات انتفاعی در جهت کسب منافع و تقسیم سود می‌باشند و مؤسسات غیرانتفاعی در پی کسب منافع و تقسیم سود نیستند و بایستی از سازمان یا وزارت خانه مربوطه مجوزهای لازم را اخذ نمایند.

ثبت تعاونی
به موجب ماده ۱۷ قانون تجارت، تعاونی شرکتی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه آن توسط اعضا و در اختیار شرکت قرار می‌گیرد و مابقی توسط شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و … تأمین می‌شود، بدون اینکه عضو باشند. حداقل اعضا در تعاونی ۷ نفر است که سهام به یک نسبت و به صورت مساوی میان اعضا تقسیم می‌شود. جهت ثبت تعاونی به مجوز از وزارت تعاون نیاز است.

ثبت شرکت تضامنی
جهت ثبت شرکت تضامنی به حداقل ۲ نفر عضو نیاز می‌باشد و مسئولیت هر شریک در این شرکت به میزان کل بدهی می‌باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت:

 • کپی مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)
 • گواهی عدم سوء پیشینه که در مرحله اول تعیین نام الزامی نیست، فرم در خواست گواهی عدم سوء پیشینه توسط موسسه ارائه می‌شود
 • چنانچه در عنوان شرکت عبارت مهندسی قید گردد، ارائه مدرک مهندسی الزامی است
 • ارائه مجوز یا تأییدیه ارگان یا وزارت خانه مربوط به موضوع فعالیت (جهت موضوعاتی که به مجوز نیاز دارند)
 • در پایان هر سال مالی بایستی حتماً نسبت به ارائه اظهار نامه مالیاتی اقدام شود، همچنین دفاتر مالیاتی قبل از شروع هر سال اخذ گردد
 • شرکت‌هایی با موضوع بازرگانی بایستی پس از ثبت شرکت نسبت به اقد کارت بازرگانی اقدام شود

زمان ثبت شرکت

تأیید نام: ۲- ۳ روزکاری

صدور آگهی:  ۲۰-۲۵ روز کاری

انتشار روزنامه به صدورآنلاین: ۷-۱۴روزکاری بعد از آگهی

چاپ روزنامه: ۷-۱۰روز بعد از انتشار آنلاین

سرمایه شرکت
هر یک از شرکاء آورده‌ای با خود به شرکت وارد می‌کنند که آورده تمامی شرکاء سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهد. آورده شرکاء (سرمایه شرکت) می‌تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. در شرکت سهامی عام حداقل ۲۰% سرمایه را تعهد می‌نمایند و ۳۵% مبلغ تعهد را شرکاء بایستی نقداً بپردازند.

آورده غیرنقدی می‌تواند به صورت اموال منقول، غیر منقول و اموال غیر مادی مانند حق اختراع، حق تألیف، تسنیف و…. باشد. همچنین شرکا می‌توانند صنعت، هنر، دانش، فعالیت و ……. خود را به عنوان آورده خود به شرکت بیاورد. در واقع سرمایه هم به عنوان دارائی شرکت محسوب می‌شود و هم بعنوان بدهی شرکت به هیئت مؤسسین.

تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص

 • در شرکت سهامی خاص اعضاء هیئت مدیره ۳ نفر و در شرکت مسئولیت محدود ۲ نفر می‌باشد. (البته لازم به ذکر است که در شرکت سهامی خاص ۲ نفر بازرس هم باید لحاظ شود)
 •  در شرکت سهامی خاص ۳۵% از سرمایه اعلام شده را باید در بانک به نام شرکت در شرف تأسیس واریز کرد ولی جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود فقط احراز می‌شوند.
 • در شرکت‌های سهامی خاص باید هر ۲ سال یک بار اعضاء هیئت مدیره و در هر سال مالی بازرسین تمدید شوند ولی در شرکت مسئولیت محدود نیازی به تمدید نمی‌باشد.
 • در شرکتهای با مسئولیت محدود تا سقف ۲ برابر سرمایه ثبتی و در شرکتهای سهامی تا سقف ۱۰۰ برابر سرمایه از اخذ وام و تسهیلات بانکی می‌شود استفاده کرد.
 • در مناقصات و مزایدات شهرداری و وزارت نفت اولویت، اول با شرکت‌های سهامی خاص می‌باشد و بعد با شرکت با مسئولیت محدود. 

 

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید