• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00

مدارک اعضا باید به تایید سفارت ایران در آن کشور برسد.

اگر نفرات خارجی باشند همگی به پاسپورت نیاز دارند.

اگر نفرات ایرانی باشند کارت ملی و شناسنامه به تایید سفارت میرسد و باید یک گواهی صلاحیت نیز دریافت نمایند.