• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50

کارت بازرگانی جهت صادرات و واردات در کلیه شرکتها الزامیست.

مدارک کارت بازرگانی کد اقتصادی میباشد.

کارت بازرگانی به دو دسته ی حقوقی و حقیقی تقسیم میگردد.

کارت بازرگانی حقوقی: لازمه داشتن کارت بازرگانی حقوقی،کد اقتصادی حقوقی میباشد.

اظهارنامه دارایی

دفاتر پلمپ سال جاری

دسته چک یا حساب جاری

از دیگر لازمه های این کار هستند و همچنین مدیرعامل باید دارای مدرک دیپلم یا بالاتر باشد و کارت پایان خدمت نیز داشته باشد.

اجاره نامه هولوگرام دار یا محضری به نام شرکت و مکان بالای 25 متر.