• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rating 4.50

رتبه‌بندی یا گرید یک نوع معیار صلاحیت گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره‌وران است که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می‌شود.

شرکت‌ها ازنظر سازمان فنی و عمران استاندارد به دودسته تقسیم می‌شوند:

 1. شرکت‌هایی که به آن‌ها پیمانکاری اطلاق می‌شود.
 2. شرکت‌هایی که به آن‌ها مشاور اطلاق می‌شود.

برای شرکت‌های پیمانکاری، رتبه‌بندی شرکت‌ها در 11 رشته معرفی‌شده و در پایه‌های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تعریف می‌شود که بالاترین رتبه، رتبه 1 و پایین‌ترین رتبه، رتبه 5 است و شرکت‌های مهندسی مشاور در سه‌پایه رتبه‌بندی می‌شوند که بالاترین رتبه، رتبه 1 و پایین‌ترین رتبه، رتبه 3 است.

رشته‌های مختلف معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری رتبه‌بندی عبارت است از:

 1. ساختمان
 2. راه و ترابری
 3. صنعت و معدن
 4. تأسیسات و تجهیزات
 5. کشاورزی
 6. آب
 7. مرمت آثار باستانی
 8. کاوش‌های زمینی
 9. ارتباطات
 10. نفت و گاز
 11. نیرو

فعالیت شرکت‌های پیمانکاری غالباً درزمینه اجرایی و اجرای پروژه‌های عمرانی و قراردادهای اجرایی درزمینه ساخت و نظارت بر پیمانکار است اما شرکت‌های مشاور درزمینه طراحی و نظارت و نظارت برساخت فعالیت می‌کنند و واسطه پیمانکار و کارفرما هستند.
برای رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکاری امتیاز نیروی انسانی متخصص، امتیاز کارهای انجام‌شده و امتیاز توان مالی موردبررسی قرار می‌گیرد اما در رتبه‌بندی شرکت‌های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم‌افزاری آن شرکت‌ها نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

رتبه‌بندی شرکت‌ها در بخش‌های ذیل انجام می‌گیرد:

 • رتبه‌بندی پیمانکاری
 • رتبه‌بندی مشاوران
 • رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک
 • رتبه‌بندی شرکت‌های EPC
 • رتبه‌بندی اندوه سازان

فواید رتبه‌بندی:

 1. شرکت‌های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی می‌بایست دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری باشند.
 2. سرمایه‌گذار با آگاهی کامل از رتبه بندی شرکت‌ها و توان فنی و مالی آن‌ها می‌تواند در انتخاب شرکت مناسب برای انجام پروژه خود تصمیم بهتری اخذ نماید.
 3. رتبه بندی شرکت‌ها در صنایع گوناگون می‌تواند نمای کلی از وضعیت شرکت‌های مختلف نسبت به هم و نقاط ضعف و قوت آن‌ها باشد.
 4. هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به رتبه‌بندی نیاز دارد. به‌عبارت‌دیگر مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت‌هایی که رتبه ندارند قرارداد ببندند.

شرایط عمومی تعیین صلاحیت و دریافت گواهی رتبه شرکت‌ها عبارت است از:

 1. شرکت در سازمان ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده باشد. (جهت اخذ رتبه، نخستین قدم ثبت یک شرکت است)
 2. شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه موردنظر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های لازم باشد.
 3. شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد (عدم سوءپیشینه حرفه‌ای)
 4. هیچ‌کدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
 5. سابقه کار مفید و مرتبط مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره موظف بر اساس جداول 1-7 آیین‌نامه ضروری است.
 6. امتیاز مدرک تحصیلی هیئت‌مدیره و کارکنان فنی امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه گردد.

نکته: در صورت وجود دو مهندس باسابقه بیمه در اعضای هیئت‌مدیره شرکت می‌تواند در دوشاخه متفاوت تقاضای اخذ رتبه را داشته باشد.