• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

پلمپ دفاتر یعنی چی؟
این دفاتر که به دفاتر قانونی معروف هستند برای مشخص نمودن فعالیت های مالی سالیانه شرکت ثبت شرکت به صورت اجباری تخصیص داده میشود.
کلیه شرکتها با توجه به دستور العمل ها و آیین نامه تحریر دفاتر قانونی ، کلیه عملیات مالی خود را بایستی به ترتیب وقوع در این دفاتر بنویسند و در انتهای سال مالی و زمانی که میخواهد اظهار نامه مالیاتی را تحویل دهند دفاتر پلمپ شده ای را هم که نوشته اند برای استناد به دارایی تحویل دهند


چرا پلمپ دفاتر میکنیم؟
جزء قوانین قوانین میباشد و در صورت عدم انجام آن جریمه مالیاتی میشویم.
عدم صدور صورت حساب عدم درج شماره اقتصادی استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا برعکس مسئولیت تضامنی +10 درصد مبلغ مورد معامله که بدون رعایت ضوابط این ماده صورت گرفته باشد را در بر دارد.


چه مدارکی برای پلمپ دفاتر نیاز است؟
کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل،
کپی روزنامه رسمی تاسیس و یا آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی،
مهر شرکت.


آخرین مهلت اخذ پلمپ دفاتر اواخر سال جاری میباشد.
در صورت نیاز، با تلفن های موسسه تماس حاصل فرمایید.

???? 021 22384672
???? 021 22384663
???? 021 22386139
???? 021 22386172
???? 09102791778
???? 09120379175

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید