• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مودیان مشمول ثبت‌نام مکلف‌اند بر اساس مفاد ماده (۲۱) قانون، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انقضا هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلقه را پس از کسر مالیات‌هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر است، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید