• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

گواهینامه ارزش‌افزوده یک برگه A5 است که از طرف سازمان امور مالیاتی صادر می‌شود. محتوای اصلی این نامه، مجوز اخذ درصد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده از مشتریان توسط فروشنده می‌باشد که به نام شرکت و یا شخص فروشنده صادر می‌گردد. این گواهینامه دارای تاریخ اعتبار است و اگر تاریخ اعتبار تمام شود فروشنده می‌بایست جهت تمدید آن اقدام نماید.


نحوه دریافت گواهینامه شامل چارچوب زیر است:

 1. کلیه مراحل تکمیل پرونده را در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده به انجام برسانید.
 2. تمامی اظهارنامه‌های شروع به فعالیت و ثبت شرکت خود را ارائه کرده باشید، اگر هم پس از ثبت فعالیتی ندارید به‌صورت صفر ارائه نمایید.
 3. کلیه بدهی مالیات و عوارض ارزش‌افزوده خود را تا تاریخ درخواست گواهینامه تسویه کرده باشید.
 4. ثبت‌نام کد اقتصادی شما کامل شده و به گام ۴۵ رسیده باشد.

لازم به ذکر است دریافت مبلغ مالیات بر ارزش‌افزوده فقط با مجوز سازمان مالیات بر ارزش‌افزوده و تحت عنوان گواهینامه ثبت‌نام قابل‌اجرا است... بعد از ثبت‌نام نهایی و ارائه اظهارنامه دوره ۳ ماهه مالیات بر ارزش‌افزوده می‌توانید جهت گرفتن مجوز فوق اقدام نمایید. در حال حاضر در برخی از ادارات سازمان مالیات بر ارزش‌افزوده به‌غیراز مدارک فوق، اشخاص ملزم به گرفتن تأییدیه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند که در غیر این صورت سازمان مالیات بر ارزش‌افزوده به‌هیچ‌عنوان گواهینامه فوق را صادر نمی‌کند.

این گواهینامه بنا به تشخیص حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده، به‌صورت ۶ ماهه یا یک‌ساله صادر می‌شود که بعد از پایان تاریخ اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به تمدید اعتبار از حوزه مالیاتی می‌باشند.

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید