• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

بر اساس ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم شرکت‌ها و اشخاص حقیقی موظف‌اند لیست حقوق پرداختی ماهانه به کارکنان را به واحد مالیاتی که در آنجا پرونده مالیاتی دارند تسلیم نمایند. در این خصوص باید توجه داشته باشید که در قانون ذکرشده ظرف سی روز لیست باید تسلیم شود نه یک ماه یعنی اگر در روز سی و یکم حقوق پرداخت شود حداکثر تا روز سی‌ام ماه بعد باید لیست مربوطه به واحد مالیاتی ارائه شود در غیر این صورت مشمول ۲ درصد جریمه ماده ۱۹۷ ق.م.م مشوید.

در صورت عدم ارائه لیست یا تأخیر در ارائه لیست کل حقوق پرداختی آن ماه مشمول ۲ درصد جریمه می‌شود.

تاریخ محاسبه سی روز از زمان تخصیص یعنی ثبت هزینه حقوق در دفاتر شرکت یا پرداخت آن محاسبه می‌شود که معمولاً در پایان هرماه این ثبت زده می‌شود.

در هنگام رسیدگی دفاتر در واحد مالیاتی این تاریخ موردتوجه کارشناسان مالیاتی قرار می‌گیرد.

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید