• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

کد اقتصادی چیست؟ یک شماره ۱۲ رقمی است که الزاماً با عدد ۴ آغازشده و کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی برای شروع فعالیت خود مکلف به اخذ آن هستند.

لازمه شروع فعالیت اقتصادی-تجاری اخذ کد اقتصادی می‌باشد و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی که فاقد کد اقتصادی باشند روند مالیاتی آن‌ها با مشکل روبه‌رو شده و درصورتی‌که اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی ننمایند در برابر ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور علی الراس شناخته‌شده.

حال سازمان امور مالیاتی کشور در راستای توسعه خدمات الکترونیکی تکریم مودیان مالیاتی و کاهش مراجعات حضوری به واحدهای مالیاتی و همچنین فراهم آوردن امکان انجام امور مالیاتی مودیان گرامی به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه اقدام به ایجاد پیش ثبت‌نام کد اقتصادی شانزده رقمی می‌نمایند، این در حالی است که اخذ کد اقتصادی ۱۲ رقمی الزاماً به‌صورت حضوری صورت می‌پذیرد.
بنا به اختیار مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کلیه اشخاص حقوقی /حقیقی موظف‌اند نسبت به ثبت‌نام جهت دریافت کد اقتصادی اقدام و برای انجام معاملات و قراردادهای خود صورتحساب و برگه‌ها و اوراق مربوطه را درج نمایند و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف از اخذ کد اقتصادی طبق مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ می‌باشد. دامنه کاربرد و شمول کد اقتصادی نسبت به‌تمامی اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هرگونه فعالیت اقتصادی-تجارتی مبادرت می‌نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قرار می‌گیرند.
تعاریف: کارت اقتصادی-کارتی است که حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده مکرر ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می‌شود.
شماره اقتصادی-شماره منحصربه‌فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می‌شود.

صورت حساب-نمونه اعلام‌شده در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد.

حال بهتر است بیشتر در مورد اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی بدانیم:

۱-۱ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع دستورالعمل به‌کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی
۲-۱ در مورد اشخاص حقیقی که ازلحاظ مالیاتی واحدهای مالیاتی متعدد و مستقلی دارد طبق مقررات دستورالعمل به‌کارگیری شماه اقتصادی مودیان مالیاتی مکلف‌اند برای هر محل شغلی شماره اقتصادی دریافت نمایند.
۳-۱ در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت‌های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم یک شماره اقتصادی صادر می‌شود.


برای درخواست کد اقتصادی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم‌اند به شکل و ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کل کشور اعلام می‌نماید نسبت به اخذ و دریافت کد اقتصادی اقدام نمایند که همکاران ما شما عزیزان را در این مسیر یاری می‌رسانند. لازم به ذکر است که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بر اساس دستورالعمل به‌کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی ملزم‌اند که هرگونه تغییر ازجمله انحلال، تغییر نام، تغییر شغل و فعالیت اقتصادی و ... که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور از طریق درگاه به سازمان امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند در غیر این صورت هر مسئولیت ناشی از ان به عهده دارنده کارت می‌باشد.
اشخاص حقیقی و حقوقی تا زمانی که مهلت معین‌شده سازمان امور مالیاتی برای اخذ کد اقتصادی پایان نیافته برای دریافت و درخواست کد اقتصادی الزاماً باید از شماره‌های ملی و شناسه ملی به‌عنوان شماره اقتصادی استفاده شود.
نهایتاً پیرو دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که مشمول بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مذکور هستند که فاقد کد اقتصادی ۱۲ رقمی و پیش ثبت‌نام کد اقتصادی ۱۶ رقمی هستند ملزم‌اند پس از فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی کد اقتصادی موضوع فعالیت اقتصادی-تجارتی خود بنمایند.
کارشناسان و متخصصین هما که آشنایی کامل و کافی به مقررات و قوانین و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی نسبت به اخذ کد اقتصادی را دارا هستند و مطلع به آخرین اطلاعیه‌ها و آیین‌نامه‌ها اجرایی می‌باشند از هر لحاظ و به‌صورت کاملاً قانونی و رسمی شما عزیزان را همراهی می‌نمایند و شما می‌توانید با تکیه به دانش و علم همکاران ما با خیالی آسوده تکالیف مالیاتی خود را اعمال نمایید.

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید