• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی
legal-services

شرح خدمات موسسه اخذ مجوزات قانونی

موسسه عدالت گستران صاحب افتخار دارد که خدمات اخذ مجوز مربوط به تمامی سازمانهای دولتی و حاکمیتی را در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه برای مراجعین خود فراهم نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نموده و یا با ما تماس بگیرید.

نام سازمان

وزارت آموزش و پرورش

عنوان مجوز / فعالیت

ثبت طرح های اسباب بازی و سرگرمی و صدور گواهی ثبت

موسسه عدالت گستران صاحب افتخار دارد که خدمات اخذ مجوز مربوط به تمامی سازمانهای دولتی و حاکمیتی را در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه برای مراجعین خود فراهم نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نموده و یا با ما تماس بگیرید.

نام سازمان

وزارت آموزش و پرورش

عنوان مجوز / فعالیت

تاسیس و راه اندازی مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی (آموزشگاههای علمی آزاد و زبان خارجی )
آموزشگاههای فنی و حرفه ای و کار و دانش
تاسیس و راه اندازی مراکز پرورشی غیر دولتی(کانون فرهنگی تربیتی ورزشی اردو گاههای دانش آموزی و مرکز مشاوره)

موسسه عدالت گستران صاحب افتخار دارد که خدمات اخذ مجوز مربوط به تمامی سازمانهای دولتی و حاکمیتی را در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه برای مراجعین خود فراهم نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نموده و یا با ما تماس بگیرید.

نام سازمان

سازمان بازرگانی استان تهران – توسعه تجارت خارجی

عنوان مجوز / فعالیت

مجوز موردی

موسسه عدالت گستران صاحب افتخار دارد که خدمات اخذ مجوز مربوط به تمامی سازمانهای دولتی و حاکمیتی را در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه برای مراجعین خود فراهم نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نموده و یا با ما تماس بگیرید.

نام سازمان

وزارت آموزش و پرورش

عنوان مجوز / فعالیت

موافقت اصولی راه اندازی مدارس غیردولتی خارج از کشور

موسسه عدالت گستران صاحب افتخار دارد که خدمات اخذ مجوز مربوط به تمامی سازمانهای دولتی و حاکمیتی را در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه برای مراجعین خود فراهم نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نموده و یا با ما تماس بگیرید.

نام سازمان

وزارت آموزش و پرورش

عنوان مجوز / فعالیت

 ترخیص ارسال در خصوص اسباب بازیهای وارداتی

موسسه عدالت گستران صاحب افتخار دارد که خدمات اخذ مجوز مربوط به تمامی سازمانهای دولتی و حاکمیتی را در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه برای مراجعین خود فراهم نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نموده و یا با ما تماس بگیرید.

نام سازمان

معاونت پرورشی و تربیت بدنی دفتر گسترش فرهنگ نماز قرآن و عترت

عنوان مجوز / فعالیت

پروانه راه اندازی مرکز دارالقرآن در شهر یا استان

موسسه عدالت گستران صاحب افتخار دارد که خدمات اخذ مجوز مربوط به تمامی سازمانهای دولتی و حاکمیتی را در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه برای مراجعین خود فراهم نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نموده و یا با ما تماس بگیرید.

نام سازمان

نظارت و بازرسی

عنوان مجوز / فعالیت

ناظرین افتخاری

موسسه عدالت گستران صاحب افتخار دارد که خدمات اخذ مجوز مربوط به تمامی سازمانهای دولتی و حاکمیتی را در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه برای مراجعین خود فراهم نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نموده و یا با ما تماس بگیرید.

نام سازمان

ریاست سازمان

عنوان مجوز / فعالیت

رسیدگی به تخلفات صنفی

موسسه عدالت گستران صاحب افتخار دارد که خدمات اخذ مجوز مربوط به تمامی سازمانهای دولتی و حاکمیتی را در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه برای مراجعین خود فراهم نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نموده و یا با ما تماس بگیرید.

نام سازمان

وزارت آموزش و پرورش

عنوان مجوز / فعالیت

تاسیس و راه اندازی مدارس غیر دولتی داخل کشور

موسسه عدالت گستران صاحب افتخار دارد که خدمات اخذ مجوز مربوط به تمامی سازمانهای دولتی و حاکمیتی را در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه برای مراجعین خود فراهم نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نموده و یا با ما تماس بگیرید.

نام سازمان

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

عنوان مجوز / فعالیت

پروانه عرضه کنندگان خدمات اینترنت رسا isp

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید